อินทผาลัมผง

ช่วยป้องกันการพัฒนาของโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง อัลไซเมอร์ และเบาหวาน สตรีมีครรภ์เมื่อบริโภคในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์จะส่งเสริมการคลอดตามธรรมชาติ ลดความเสี่ยงของความผิดปกติของดวงตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม

159฿

แชร์สินค้าของเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง