เยี่ยมชมฟาร์มของเรา

ที่ฟาร์มของเราเปิดให้ผู้ที่สนใจการทำการเกษตรปลอดภัยเข้าชมกระบวนการและ
สถานที่ปลูกของเรา ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมทั้งในแบบครอบครัวและหมู่คณะ

เยี่ยมชมฟาร์มต่อไป

เยี่ยมชมฟาร์มของเรา

ที่ฟาร์มของเราเปิดให้ผู้ที่สนใจ
การทำการเกษตรปลอดภัยเข้าชม
กระบวนการและสถานที่ปลูกของเรา
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม
ทั้งในแบบครอบครัวและหมู่คณะ

เยี่ยมชมฟาร์มต่อไป

เทอดวลัยฟาร์ม

เทอดวลัยฟาร์ม

ฟาร์มสินค้าออแกนิคของจังหวัดชียงใหม่
เป็นผู้ผลิตผักผลไม้กว่า 70 ชนิด
ด้วยคุณภาพในระดับ "ดีที่สุดเพื่อการบริโภค"
ด้วยแนวคิดการเน้นย้ำ
คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน

ฟาร์มสินค้าออแกนิคของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ผลิตผักผลไม้กว่า 70 ชนิด
ด้วยคุณภาพในระดับ "ดีที่สุดเพื่อการบริโภค" ด้วยแนวคิดการเน้นย้ำ
คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน

ดูสินค้าทั้งหมดดูสินค้าทั้งหมดต่อไปต่อไป

เพื่อการปรุงอาหารที่บ้าน

เราแปรรูปสินค้าสดของเราในรูปแบบผักผง และ เบเกอรี่หลากชนิด เพื่อครอบครัวยุกใหม่ที่เลือกจะปรุงอาหารด้วยตนเอง การันตีความปลอดภัยในทุกมื้ออาหาร

ดูสินค้าทั้งหมดต่อไป

เพื่อการปรุงอาหารที่บ้าน

เราแปรรูปสินค้าสดของเราในรูปแบบผักผง
และ เบเกอรี่หลากชนิด เพื่อครอบครัวยุกใหม่
ที่เลือกจะปรุงอาหารด้วยตนเอง
การันตีความปลอดภัยในทุกมื้ออาหาร

ดูสินค้าทั้งหมดต่อไป
Terdwalai Home2022-12-02T14:01:35+07:00

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก แปรรูป
จัดจำหน่ายสินค้าจากผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ผักและผลไม้สด

 • ชุดผัก
 • ชุดมะนาว
 • ชุดพร้อมทาน*
 • ชุดเห็ด
 • มะยงชิด*
 • มะม่วง*
 • ลำไย*
 • อินทผาลัม
 • แก้วมังกร
 • เมล่อน
 • เคพกูสเบอร์รี่

ผัก ผลไม้ แช่แข็ง

 • มะยงชิดแช่แข็ง*
 • มะยงชิดในน้ำเชื่อม*
 • ซาลาเปาแป้งดอกไม้แช่แข็ง*
 • มะยงชิตฟรีซดราย
 • มำม่วงไต้หวันฟรีซดราย
 • ลำไยฟรีซดราย

ผักและผลไม้ชนิดผง

 • ผักผง*
 • เครื่องดื่มบำรุงมารดาให้นมบุตร ชนิดผง*

พาสต้าและเบเกอรี่

 • พาสต้าเส้นข้าวออแกนิค
 • พาสต้าเส้นถั่วออแกนิค
 • พาสต้าเส้นผัก ข้าว และ ถั่ว ออแกนิค
 • ซาลาเปาแป้งดอกไม้*
 • ขนมปังแป้งผักแคล
 • สโคน
 • แยม
 • ชุดอาหารว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก แปรรูป จัดจำหน่าย
สินค้าจากผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ผักและผลไม้สด

 • ชุดผัก
 • ชุดมะนาว
 • ชุดพร้อมทาน*
 • ชุดเห็ด
 • มะยงชิด*
 • มะม่วง*
 • ลำไย*
 • อินทผาลัม
 • แก้วมังกร
 • เมล่อน
 • เคพกูสเบอร์รี่

ผัก ผลไม้ แช่แข็ง

 • มะยงชิดแช่แข็ง*
 • มะยงชิดในน้ำเชื่อม*
 • ซาลาเปาแป้งดอกไม้แช่แข็ง*
 • มะยงชิตฟรีซดราย
 • มำม่วงไต้หวันฟรีซดราย
 • ลำไยฟรีซดราย

ผักและผลไม้ชนิดผง

 • ผักผง*
 • เครื่องดื่มบำรุงมารดาให้นมบุตร ชนิดผง*

พาสต้าและเบเกอรี่

 • พาสต้าเส้นข้าวออแกนิค
 • พาสต้าเส้นถั่วออแกนิค
 • พาสต้าเส้นผัก ข้าว และ ถั่ว ออแกนิค
 • ซาลาเปาแป้งดอกไม้*
 • ขนมปังแป้งผักแคล
 • สโคน
 • แยม
 • ชุดอาหารว่าง

ผักและผลไม้สดออแกนิค

ผักและผลไม้สดออแกนิค

* สินค้าประเภทผักผลไม้เฉพาะเทอดวลัยฟาร์ม

ผักผงและ พาสต้ากลูเต้นฟรีสำเร็จรูปพร้อมทาน

ผักผงและ พาสต้ากลูเต้นฟรีสำเร็จรูปพร้อมทาน

* สินค้าออแกนิคแท้ได้รับมาตรฐานรับรอง

ฟาร์มทัวส์

ฟาร์มทัวส์

นัดหมายเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเรา สนุก ได้ความรู้แบ่งปัน อิ่มเอมกับเวลาคุณภาพกันทั้งครอบครัว
 • เปิดทุกวัน : 8.00 – 17.00 (นัดหมายล่วงหน้า)
 • รับเฉพาะหมู่คณะ 4 – 20 คน
นัดหมายเดี๋ยวนี้

เลือกเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างโลก
ที่ดีกว่าโดยการเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร
มนุษยชาติให้ยั่งยืนขึ้นไปกับเรา

เลือกเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าโดยการเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหารมนุษยชาติให้ยั่งยืนขึ้นไปกับเรา

info-wm

มาตรฐานความปลอดภัยทุกขั้นตอนจนถึงมือคุณ

เราส่งมอบความปลอดภัยเดียวกันให้กับลูกค้าในมาตรฐานแบบที่เราบริโภคในครอบครัว ความปลอดภัยคือคุณค่าอันดับหนึ่งในการผลิตสินค้าเกษตรของเรา

info-b

ทำการเกษตรด้วย
แรงงานที่ยุติกรรม

แรงงานในฟาร์มของเราถูกปฏิบัติด้วยแนวคิดเสมือนครอบครัว ได้รับค่าแรงที่ยุติธรรม

info-e

ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน

เราสนับสนุนการเกษตรที่มองถึงอนาคตเน้นการเกษตรเชิงธรรมชาติที่ยั่งยืน ปลอดภัย ให้แก่คนรุ่นหลังร่วมกับนวัตกรรมสมัยใหม่

เริ่มต้นดูแลคนที่คุณรัก ด้วยการ เลือก เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในจานของคุณ

เริ่มต้นดูแลคนที่คุณรัก ด้วยการ เลือก เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในจานของคุณ

สุขภาพที่ดีห่างไกลโรคภัย เริ่มต้นจากการเลือกอาหารที่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกาย การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มต้นได้จากการเลือกของคุณ ที่คุณเลือกได้เองในวันนี้

เข้าชมเพจเฟสบุ๊กของเรา

กิจกรรมข่าวสาร

กิจกรรมข่าวสาร

ITC ศภ.1 ขับเคลื่อนต่อเนื่อง หวังหนุนผู้ประกอบการ และนักวิจัย ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป

กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Title

Go to Top