ประวัติ เทอดวลัยฟาร์ม

“สวนเทอดวลัย”คำว่า เทอดวลัยมาจาก เทอดพงศ์ เป็นชื่อของลูกชาย วลัยลักษณ์ เป็นชื่อลูกสาว ซึ่งเป็นชื่อที่คุณพ่อวินัย และ คุณแม่พรรณี ตั้งไว้เล่นๆตอนที่เริ่มซื้อที่ดินตั้งแต่พวกเรายังเด็กๆและเริ่มปลูกผลไม้ คุณพ่อเป็นชอบธรรมชาติ และ ใจดี ที่ซื้อต้นกล้าผลไม่มาปลูก ตอนแรกตั้งใจว่าจะปลูกไว้กินกันเองและแบ่งญาติพี่น้อง ต่อมาคุณพ่อก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละเล็ก ทีละน้อย และแล้ว สวนเทอดวลัยก็ได้กลายมาเป็นรายได้ให้ครอบครัว โดยเริ่มจากการเก็บลำไย เก็บมะม่วงขายตามฤดูกาล ซึ่งผลผลิตของเราจะมีคุณภาพดีมาก เนื่องจากที่ดินอยู่ใกล้น้ำปิง และอากาศไม่ร้อนเกินไป ทำให้พืชผลที่ปลูกในที่ดินของสวนเทอวลัยคุณภาพดีมาก แต่ราคาของลำไยและมะมวงก็ต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องจากมี supply ที่มากไป คุณพ่อเลยซื้อพันธุ์ต้นกล้ามะยงชิด และมะนาว จนปีที่4 ถึงเริ่มเก็บผลผลิต ราคาดีแต่เราไม่มีทักษะในการขาย และ ขายไม่ถูกแหล่ง ต้องขอบคุณโอกาสดีของ Rimping ที่ ติดต่อให้เราไปวางจำหน่าย ในเชียงใหม่เป็นครั้งแรกของสวนเทอดวลัยที่ได้เปิดตัวแบรนด์สวนเทอดวลัยใน Moderntrade ปัจจุบัน ลูกค้าของเรา Rimping, Tops, Gourmet ซึ่งเป็น Moderntrade ชั้นนำประเทศไทย นอกจากนี้เรายังขยายลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานแปรรูปอาหาร ที่ต้องการวัตถุดิบที่มี certificate รับรอง พร้อมทั้ง เรายังพัฒนาเพื่อการส่งออก และ พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดเวลาในการเข้าครัว และ เน้นอาหารที่ทานแล้วสุขภาพดี