October 26, 2022

ITC ศภ.1 ขับเคลื่อนต่อเนื่อง หวังหนุนผู้ประกอบการ และนักวิจัย ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป

ITC ศภ.1 กสอ. ยังคงเปิดรับบริการผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่นำวัตถุดิบมาทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีนางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. ให้การต้อนรับ และร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบมาทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ ITC ศภ.1 กสอ. จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. บริษัท เนเจอร์รัล ออยล์ เฮิร์บ จำกัด ขอรับบริการ โดยนำอะโวคาโดมาสกัดน้ำมัน ด้วยวิธีสกัดเย็นด้วยเครื่อง Screw press เพื่อนำน้ำมันอะโวคาโดไปต่อยอดทำเป็นเครื่องสำอาง และน้ำมันสำหรับประกอบอาหาร
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพอร์เฟคไลท์ ขอรับบริการโดยนำเชียงดา หญ้าหวาน และใบเตยที่ผ่านการทำให้แห้งแล้วมาบด ด้วยเครื่องบดผงละเอียด โดยบดหยาบขนาด 250 microns เพื่อนำไปทำเป็นชาสมุนไพร
3. บ้านตื่นรู้@เชียงดาว ขอรับบริการโดยนำดอกเก๊กฮวยมาอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน และปรึกษาแนะนำด้าน Packaging เพื่อทำเป็นชาดอกเก๊กฮวย
4. บริษัท เอิร์ธ ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด Earth Life Thai CO., Ltd. ขอรับบริการโดยนำเห็ด 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง และเห็ดหอม มาแปรรูปเป็นผง โดยผ่านกระบวนการด้วยเครื่องสกัดด่วน ระเหยข้น และสเปรย์ดาย เพื่อนำไปวิเคราะห์สารอาหาร และทำเครื่องดื่มเห็ดแบบซองพร้อมชง
5. บริิษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด ขอรับบริการโดยนำผักเคลมาอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน เพื่อนำไปปรุงรสและทำเป็นสแน๊คผักเคล